logohead_tr


Öğrenci Profili

Akademik hayat, özü itibariyle, belli bir hakikatı düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, öğrenmeyi ve anlamaya çalışmayı hedefleyen bir karaktere sahiptir. Bu fikren gelişme süreci, hukuk lisans eğitimini tamamlamış ve özellikle, hukuk alanında yüksek lisans eğitimi de almış adaylar bakımından önemi olacak bir kariyer gelişimini ifade eder. Herhangi bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan öğretim elemanları içinden geçmek zorunda oldukları akademik süreci Bilgi Özel Hukuk Doktora Programı’nda tamamlayabilirler. Ancak, bir doktora programına başvurmak için mutlaka akademik bir konumda çalışıyor olmak şart değildir. Hukukçu profesyonel adaylar, kendi kariyer planları çerçevesinde, mesleki gelişimlerine özel hukuk doktorası sayesinde bir katkıda bulunabilirler.