logohead_tr


Başvuru ve Sınav Tarihleri

Değerli Doktor Adaylarımız,

2018 Bahar Dönemi Özel Hukuk Doktora Programı için Yeterlik sınav tarihleri aşağıdadır.

 

 

Yeterlilik Yazılı

Yeterlilik Sözlü

 

Öğrenci
İsim, soyadı

Tarih

Saat / Yer

Tarih

Saat / Yer

Yeterlilik Jüri

Cihan Doğan

05 Haziran 2018 Salı

10:00 / S-SA 201

06 Haziran 2018 Çarşamba

12:00 / S-SA 106

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Yılmaz Aslan (İstanbul Aydın Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Ü. Hukuk F.)
Yedek: Prof. Dr. Yeşim Müride Atamer (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Baş (Marmara Ü. Hukuk F.)

Berrak Barutçu

08 Haziran 2018 Cuma

09:30 / S-SA Z04

08 Haziran 2018 Cuma

14:00 / S-SA 106

Prof. Dr. Yeşim Müride Atamer (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Emrehan İnal (İstanbul Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Seda Öktem Çevik (Bahçeşehir Ü. Hukuk F.)
Yedek: Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)

Handan Bacıoğlu

08 Haziran 2018 Cuma

09:30 / S-SA Z04

11 Haziran 2018 Pazartesi

13:30 / S-SA 106

Prof. Dr. Yeşim Müride Atamer (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. İpek Sağlam (Marmara Ü. Hukuk F.)
Yedek: Doç. Dr. Başak Zeynep Baysal Zeki (İstanbul Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)

Hasan Yıldıran

08 Haziran 2018 Cuma

09:30 / S-SA Z04

11 Haziran 2018 Pazartesi

16:00 / S-SA 106

Prof. Dr. Yeşim Müride Atamer (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. İpek Sağlam (Marmara Ü. Hukuk F.)
Yedek: Doç. Dr. Başak Zeynep Baysal Zeki (İstanbul Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)

Ayşegül Erkayıran

18 Haziran 2018 Pazartesi

14:00 / S-SA 106

21 Haziran 2018 Perşembe

10:00 / S-SA Z04

Prof. Dr. Veliye Yanlı (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Nedret Füsun Nomer Ertan (İstanbul Üniversitesi Hukuk F.)
Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Öztürk (İTÜ İşletme Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Yedek: Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Anlam Altay (Galatasaray Ü. Hukuk F.)

Gülin Zehra Güngördü

Yazılıdan geçmiş, girmeyecek.

21 Haziran 2018 Perşembe

14:00 / S-SA Z04

Prof. Dr. Veliye Yanlı (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Nedret Füsun Nomer Ertan (İstanbul Üniversitesi Hukuk F.)
Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Öztürk (İTÜ İşletme Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Yedek: Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Anlam Altay (Galatasaray Ü. Hukuk F.)

Esin Önal

18 Haziran 2018 Pazartesi

14:00 / S-SA 106

22 Haziran 2018 Cuma

10:00 / S-SA 106

Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Nedret Füsun Nomer Ertan (İstanbul Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu (Kadir Has Ü. Hukuk F.)
Yedek: Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Öztürk (İTÜ. İşletme F.)

Olgaç Nacakcı

18 Haziran 2018 Pazartesi

14:00 / S-SA 106

22 Haziran 2018 Cuma

14:00 / S-SA 106

Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Ali Paslı (İstanbul Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Öztürk (İTÜ. İşletme F.)
Yedek: Prof. Dr. Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Anlam Altay (Galatasaray Ü. Hukuk F.)